Τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα

Στις 23 Μαρτίου 2016 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2424, που τροποποιεί ριζικά τον Κανονισμό (ΕΚ) 207/2009 για το Κοινοτικό Σήμα. Εκτός από αλλαγές σε βασικές ενότητες του Κανονισμού, επέρχονται τροποποιήσεις και στην ορολογία του. Ειδικότερα, ο όρος «Κοινοτικό Σήμα» αντικαθίσταται από τον όρο «Σήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης, αλλάζει η ονομασία του Γραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς σε «Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης» («Το Γραφείο»).

Δείτε το πλήρες κείμενο του Κανονισμού (ΕΚ) 207/2009, όπως είναι σήμερα σε ισχύ.


logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998