ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο παρών δικτυακός τόπος προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για γενική ενημέρωση των επισκεπτών. Σε καμία περίπτωση οι εδώ προσφερόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους επισκέπτες – χρήστες του δικτυακού τόπου και στους συνεργάτες της δικηγορικής εταιρίας «ΛΟΓΟΣ». Επίσης, η τελευταία δεν θα ευθύνεται για ενδεχόμενη βλάβη των επισκεπτών ή ακόμη και τρίτων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο.

Η δικηγορική εταιρία «ΛΟΓΟΣ» δεν λαμβάνει κανένα στοιχείο ή προσωπική πληροφορία από τους επισκέπτες και χρήστες του δικτυακού της τόπου, ενώ έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998