ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Εμπράγματο Δίκαιο (ιδιοκτησιακό καθεστώς, νομικές έρευνες, μεταβίβαση ακινήτων, εμπράγματες ασφάλειες)

Μισθώσεις (εμπορικές, χρηματοδοτικές, αστικές)

Εργατικό Δίκαιο (ατομικές & συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις εργασίας, κανονισμοί εργασίας, καταγγελία εργασιακών σχέσεων, δανεισμός προσωπικού, μεταβίβαση εργασιακών σχέσεων, συνδικαλιστικές οργανώσεις)

Συνεταιρισμοί - Σωματεία - Ιδρύματα (ίδρυση, λειτουργία, λύση)

Ενοχικό Δίκαιο (συμβάσεις έργου, εκχώρηση απαιτήσεων, ευθύνη από διαπραγματεύσεις, ευθύνη παραγωγού προϊόντων, ευθύνη από αδικοπραξία, διασυνοριακές πωλήσεις)

Οικογενειακό - Κληρονομικό Δίκαιο

Αναγκαστική Εκτέλεση (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί, αναστολές, ανακοπές)

Υπερχρέωση Φυσικών Προσώπων (ν. 3869/2010)

astikoimage

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998