ΔΗΜΟΣΙΟ ΔΙΚΑΙΟ

Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας & Παροχής Υπηρεσιών (σύνταξη διακήρυξης, παρακολούθηση διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων, επίλυση διαφορών)

Δημόσιες Συμβάσεις Έργου (σύνταξη διακήρυξης, παρακολούθηση διαγωνισμών, επεξεργασία συμβάσεων, επίλυση διαφορών)

Δίκαιο Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εκλογικές Διαδικασίες

Φορολογικό - Δημοσιονομικό δίκαιο (διοικητική & ποινική διάσταση)

dhmosioimage

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998