ΔΙΕΘΝΕΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (αναγνώριση και εκτέλεση αλλοδαπών δικαστικών αποφάσεων)

Ευρωπαϊκό Δίκαιο Ανταγωνισμού & Κρατικών Ενισχύσεων (καταγγελίες σε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επίλυση διαφορών σε όργανα της ΕΕ)

Διεθνείς Διαιτησίες (συμμετοχή σε διαιτησίες του ICC)

Δίκαιο Διεθνών Μεταφορών

Ευρωπαϊκά Σήματα – Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

diethnesimage

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998