ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

emporikoimage

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών - Ενδοεταιρικές Σχέσεις & Συμφωνίες

Δίκαιο Ελεύθερου και Αθέμιτου Ανταγωνισμού

Δίκαιο Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Τραπεζικό - Χρηματιστηριακό Δίκαιο

Πτωχευτικό Δίκαιο - Διαδικασία Συνδιαλλαγής & Εξυγίανσης

Σήματα – Βιομηχανικά Σχέδια – Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Εμπορικές Συμβάσεις

Νομικός Έλεγχος Εταιριών

Μεταβιβάσεις Επιχειρήσεων (εξαγορές, συγχωνεύσεις, διασπάσεις, απόσχιση κλάδου)

Δίκαιο Αξιογράφων (επιταγές – συναλλαγματικές)

Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή

Δίκαιο Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων

 

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998