 ΜονΠρΑθ 6781/2018 ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΛΛΗΛΟΧΡΕΟΥ ΑΠΟ ΑΠΛΟ ΔΟΣΟΛΗΠΤΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ

Στην υπόθεση αυτή, την οποία χειρίστηκε η εταιρία μας, κρίθηκε ότι για την ύπαρξη αλληλόχρεου λογαριασμού χρειάζεται να υπάρχει, τουλάχιστον, η δυνατότητα να προκύψουν από τις μεταξύ των μερών συναλλαγές εκατέρωθεν απαιτήσεις και οφειλές, αδιάφορα αν, κατά τη διάρκεια του λογαριασμού, έλαβαν χώρα, πράγματι, εκατέρωθεν αποστολές (αμοιβαίος αλληλόχρεος λογαριασμός) ή αν το ένα μόνο από τα μέρη προέβη σε αποστολές (απλός ή ετεροσκελώς αλληλόχρεος λογαριασμός), με τρόπο ώστε να μην είναι από πριν γνωστό ποιος από τους συμβαλλόμενους, κατά την τελική εκκαθάριση των δοσοληψιών του, θα είναι οφειλέτης ή πιστωτής του άλλου.

Σε περίπτωση διαδοχικών αγοραπωλησιών με πίστωση του τιμήματος δεν πρόκειται για σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού, έστω και αν οι συμβαλλόμενοι έδωσαν έναν τέτοιο χαρακτηρισμό στη μεταξύ τους συμβατική σχέση. Κι αυτό, διότι όταν ο πελάτης εμπόρου αγοράζει επί πιστώσει διάφορα είδη και καταβάλει, κατά διαστήματα, διάφορα ποσά σε μερική εξόφληση της εντεύθεν οφειλής του, αποκλείεται η δυνατότητα να καταστεί ο πωλητής οφειλέτης του αγοραστή, ο δε τελευταίος πιστωτής του πωλητή. Έτσι, υφίστανται περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους αγοραπωλησίες με πίστωση του τιμήματος, τμηματικώς εξοφλητέου, δηλαδή, πρόκειται περί απλού δοσοληπτικού λογαριασμού.

Η απόφαση βρίσκεται δημοσιευμένη στην Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών ΝΟΜΟΣ.

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.