ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρών δικτυακός τόπος προσφέρεται αποκλειστικά και μόνο για γενική ενημέρωση των επισκεπτών/τριών. Σε καμία περίπτωση οι εδώ προσφερόμενες πληροφορίες δεν μπορούν να θεωρηθούν ως παροχή νομικών ή επαγγελματικών συμβουλών, ούτε να αντικαταστήσουν τις νομικές υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες δεν εκλαμβάνεται ως σχέση εντολής ανάμεσα στους/τις επισκέπτες/τριες – χρήστες/τριες του δικτυακού τόπου και στους/στις συνεργάτες/τιδες της δικηγορικής εταιρίας «ΛΟΓΟΣ». Επίσης, η τελευταία δεν θα ευθύνεται για ενδεχόμενη βλάβη των επισκεπτών/τριών ή ακόμη και τρίτων προσώπων που μπορεί να προκύψει εξαιτίας της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται στον διαδικτυακό της τόπο.

Η «ΛΟΓΟΣ» είναι και παραμένει δικαιούχος όλων των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στον παρόντα διαδικτυακό τόπο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε link προς αυτόν, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση αυτή γίνεται νομίμως και δεν προκαλεί ζημία στη φήμη της εταιρίας μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε link κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να προκύπτει οποιαδήποτε σχέση ή συνεργασία μεταξύ μας, έγκριση ή σύσταση από μέρους μας, δίχως αυτή να υφίσταται.

logoΕρμού 10 (2ος όροφος), ΤΚ 546 25 Θεσσαλονίκη
  +30 2310 501325, +30 2310 501342
Fax: +30 2310 512998

Η ιστοσελίδα μας επιτρέπει τη χρήση cookies, προκειμένου να αντιληφθούμε πώς την χρησιμοποιείτε
και να την κάνουμε πιο λειτουργική και ασφαλή. Συνεχίζοντας την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας
αποδέχεστε την χρήση cookies όπως περιγράφεται στην Πολιτική Cookies.